• Frigi tid med selvgående roboter

    Omron sine Autonomous Intelligent Vehicles - eller AIV - er helt autonome/selvkjørende intelligente kjøretøy. Et sentralt trafikktårn tildeler jobber til opp til 100 enheter, som så gjennomfører jobben uten lasere, reflektorer eller andre fysiske installasjoner.

    Se video

Autonome Roboter AIV Lager

Frigjør tid - bli mer effektiv

Omron AIV er designet for å øke produktiviteten i produksjonsbedrifter og i logistikkoperasjoner. Roboten tar seg av transportoppgavene slik at de ansatte kan bruke tiden på oppgaver som krever mer komplekse menneskelige ferdigheter.

Omron AIV skiller seg fra tidligere generasjoner selvkjørende roboter ved at den er mer intelligent og svært konfigurerbar:

  • Ikke noe behov for forhåndsprogrammering - roboten finner selv veien, uavhengig av endringer og hindringer.
  • En datamaskin i roboten genererer automatisk kart over området roboten skal bevege seg i.
  • Enkel kontroll gjennom Fleet Management hindrer traffikkork, tildeler oppgaver og sørger for at alle robotene har strøm til enhver tid.

Lyst å prøvekjøre?

Vi har stående en robot på labben vår. Har du lyst å prøvekjøre? Vi ivrer etter å teste ut maskinen på nye bruksområder.

Tor Even Fet
Tor Even Fet

Senior Maskiningeniør
+47 92 01 51 35
tor.even@amatec.no

Les mer

Selvkjørende roboter frigir tid
Selvkjørende roboter frigir tid

Selvkjørende, intelligente fraktroboter som selv finner veien og ikke krasjer med utstyr, andre roboter eller ansatte

Les mer →