• PLS: Hjertet i maskinen

    En maskin er bare så god som du programmerer den. Samme hardware kan gjøre jobben på forskjellige måter avhengig av hvor godt den er programmert.

    IMG 9183

En maskin blir ikke bedre enn programmet som styrer den

PLS er selve hjertet i maskinen. Her går all sensordata inn, blir behandlet og fører til kommandoer ut fra maskinen. Maskinen blir ikke bedre enn det PLS-en er programmert.

PLS, eller Programmerbar Logisk Styring er overføringspunktet mellom menneskelig kunnskap og maskin. Den er optimalisert for å behandle data raskt, men også for å være omprogrammerbar. Du har altså alle muligheter til å gå inn og forbedre en eksisterende maskin ved å endre på koden som kjører i PLS-en.

Selv om en maskin består av mer enn PLS, kan du godt si at god og dårlig PLS-programmering utgjør forskjellen på god og dårlig maskin.

I Amatec Automasjon jobber vi mye med PLS-er. Vi programmerer våre egne maskiner, og vi tar på oss rene programmeringsoppdrag for kunder som har hardware, men ikke har kapasitet eller kunnskap til å gjøre programmeringen selv.

Relaterte sider

Motion Control
Motion Control

En servomotor er i bunn og grunn en elektrisk motor. Men den har noen ekstra deler som gir deg fingerspisskontroll på bevegelse, rotasjon, hastighet mm.

Les mer →
Programmering
Programmering

Vi hjelper deg gjerne med å programmere eksisterende utstyr.

Les mer →
Programmering
Programmering

Vi hjelper deg gjerne med å programmere eksisterende utstyr.

Les mer →