Hjelper mennesker

I dag har mobil teknologi, visionteknologi, kognitiv databehandling og berøringsteknologi beveget seg så langt at en ny type roboter nå trer fram.

Når en cobot jobber side om side med mennesker, kan den raskt lære oppgaver gjennom demonstrering og forsterkende læring/maskinlæring.

Forsterkende læring går ut på at maskinen forholder seg til oppgaven som skal løses, i stedet for hvordan den skal løses. Maskinen belønnes for å velge den mest optimale løsningen innenfor noen definerte rammer.

Forsterker menneskets kapasitet

I dag er de fleste roboter industrielle autonome roboter. De er dyre, komplekse å programmere, store og står bak et sikkerhetsgjerde med god grunn.

Coboter er bevisst designet for å forsterke et menneskets arbeidskapasitet, ikke erstatte mennesket. I mange tilfeller er derfor en cobot en ekstra arm.

Relaterte sider

Kollaborative roboter
Kollaborative roboter

Kollaborative roboter jobber side om side med deg uten å skade deg

Les mer →
Kvalitetskontroll og inspeksjon
Kvalitetskontroll og inspeksjon

Klar for kvalitetsinspeksjon? Robotiserte øyne fra Omron kan identifisere objekter, feil og mangler på 12 millisekund.

Les mer →