• Sikkerhet med øye for detaljer

    Produksjonen automatiseres i økende grad - og mennesker må beskyttes fra kilder til fare. BLOCAN sikkerhetsgjerde har høy fokus på enkel montering. Systemet er gridbasert og settes på rammer av BLOCAN-profiler.

    Katalog Se video

Ekstremt fleksibelt og anvendelig sikkerhetssystem

RK sitt sikkerhetssystem har ingen faste dimensjoner. Størrelsen på de individuelle elementene i systemet bestemmer helt og holdent av kunden - siden kunden selv vet best om kilden til fare og avstanden til mennesker.

Det er standarden DIN EN ISO 13857 som definerer sikkerhetsavstander. Når sikkerhetsavstanden og materialet for gjerdene er bestemt, kan du sette sammen et sikkerhetssystem med millimeterpresisjon.

Nøkkelegenskaper

Stabilt sikkerhetssystem

Følger Machinery Directive 2006/42/EC. Attraktivt aluminiumdesign.

Enkel montering

Som alle andre BLOCAN-produkter har vi stor fokus på enkel montering.

Kort monteringstid

Kreve ingen mekanisk bearbeiding. Også enkelt å demontere hele eller deler av systemet.

Stort utvalg av paneler

Forskjellige festeprofiler tillater stor variasjon innen valg av paneler.

Glatte og rene flater

Enkelt å rengjøre, attraktivt design.

Følger standardene

Følger standarden EU Machinery Directive 2006/42/EC