Høy belastning med maksimal stabilitet

BLOCAN Heavy duty profiler har 18 mm festespor på alle sider. Den unike sammekoblingsmekanismen gjør at du kan skru sammen konstruksjoner uten å først maskinere/bearbeide profilene.

Å bruke aluminium for konstruksjoner som skal tåle høy belastning gir lettere vekt enn konvensjonelle stålbjelker, noe som igjen gir andre og flere muligheter enn med stål.

Nøkkelegenskaper