• Sterkere og raskere spleising av tau og stropper

  Alle tauløkker du noen gang har sett er spleiset manuelt, for hånd. AMASPLEIS AM902 ble utviklet fordi tanken om manuell spleising ble utfordret. Kunne det automatiseres?

  Se video

Alle tau spleises manuelt

Selv om fiskeri er en næring med lang tradisjon, er oppdrett en relativt ny bransje, med nye utfordringer og et innovativt miljø.

Det var i oppdrettsnæringen denne historien startet. Den endte opp i verdens kraftigste sømautomat som spleiser tau og stropper med opp til 14 tonns bruddstyrke.

 1. Knot 145481
  Knot 145481
  År 0 - 2015: Alle tau spleises manuelt

  Alle øyespleiser du noen gang har sett er gjort manuelt. Han som har overoppsyn med spleisingen på en taufabrikk kalles en spleisemester.

  Problemet er at manuell spleising tar tid, er fysisk belastende og kan gi variabel bruddstyrke avhengig av hvem som utfører jobben.

 2. Mn aqua horison
  Mn aqua horison
  Smart kunde med smart idé

  Vi ble kontaktet av Yngve Askeland i Mørenots Utviklingsavdeling. Han hadde en spenstig idé om å utvikle en symaskin for å spleise tau.

  Noe slikt hadde ikke blitt gjort før. Men i tett samarbeid med kunden, begynte vi utviklingen av det som skulle bli verdens sterkeste sømautomat.

 3. Dataport på berøringsskjeamen til AM902
  Dataport på berøringsskjeamen til AM902
  Utviklingen begynner

  Vi tar utgangspunktet i den kraftigste symaskinen på markedet, og bygger en CNC-styrt og programmerbar sømautomat med berøringsskjem, som kan fjernstyres av våre teknikere.

 4. Eksempel på løkke sydd med Ama Spleis AM902 2
  Eksempel på løkke sydd med Ama Spleis AM902 2
  Hvor sterk er spleisen?

  Nå kom tiden for å sjekke om spleisen holdt selv om den ikke var håndspleiset. Ville spleisen være god nok til å erstatte tradisjonell spleising?

  Vi laget flere uavhengige, avanserte tester i Norge, Spania og Litauen. Det viser seg at sømmene er sterkere enn tauet og sterkere enn håndspleis - faktisk opp i 14 tonns bruddstyrke.

 5. Alex antoniadis ez8td7e Yw ZY unsplash
  Alex antoniadis ez8td7e Yw ZY unsplash
  Sparer helsen

  Gunilla Haug, Produksjonsmedarbeider i Mørenot, bruker AMASPLEIS 901 til daglig. Dette hadde hun å si om maskinen:

  "Tidligere spleiset jeg tau for hånd. Det var en stor belastning på hender og fingre, og du kunne skade deg om du ikke var forsiktig. Det viktigste for meg nå er at vi sparer fingre og hender. Ingen sykemeldinger! I tillegg går det 30-40 % fortere å spleise."

 6. AM902 Produksjonseksempler
  AM902 Produksjonseksempler
  Sparer penger (payback tid på 10 måneder)

  I dag er maskinen i bruk i hele Europa, og har nedbetalingstid i Norge på ca 10 måneder.

  Kundene kommer hovedsakelig fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, men maskinen kan brukes i mange flere områder.

  Odd Endresen, Daglig leder Mørenot Øksningan, sier dette om maskinen:

  "Vi sparer 15-20 timer pr. not vi produserer, nå som vi har AMASPLEIS. Og vi har fremdeles den originale prototypen stående hos oss. Den har gått hver dag siden vi fikk den for fire år siden, og er veldig stabil.

  Det var derfor vi nettopp kjøpte én maskin til."

  Faktisk har alle kundene som har kjøpt én maskin også etter hvert kjøpt maskin nr. 2.

 7. Amaspleis AM902
  Amaspleis AM902
  Verdens kraftigste sømautomat

  Resultatet er en programmerbar sømautomat som kan sy gjennom materialer opp til 26 mm. Og den løser ikke bare utfordringen kunden kom med, men kan også sy andre materialer som web og stropper.

  Maskinen kan programmeres til å følge akkurat det mønsteret du ønsker, enten ved å laste inn mønsterfil eller ved å jogge maskinen manuelt. Sømområdet er 140x300 mm.

  Når sømsyklusen starter, går maskinen av seg selv, og operatøren kan bruke tiden til andre ting, som å forberede neste søm.

Relaterte sider

AMACUT AM801
AMACUT AM801

Vi har gjort merking og kutting av tau enkelt, smart og effektivt.

Les mer →