Maskiner for produksjon av smittevernsutstyr

Maskiner for produksjon av smittevernsutstyr

Behovet for smittevernsutstyr er stort nå. Amatec leverer alle maskiner som trengs for å produsere masker, smittefrakker, munnbind/åndedrettsvern og lignende.

Norge trenger flere produsenter av smittevernsutstyr - i dag

Norge har mangel på kvalifiserte produsenter av smittevernsutstyr. Vanligvis kjøpes det meste av slikt utstyr fra produsenter i lavkostland som Kina og Østen.

Det å produsere smittevernsutstyr er kompetansekrevende. Hva skal du beskytte deg mot? Virus? Bakterier? Forurensning?

Kompetansen er også kritisk for å få riktig kvalitet på sluttproduktet.

Amatec sitter på god kompetanse om produksjonsutstyr og produksjonsmetoder. Vi har mange kvalifiserte og dyktige underleverandører av standardutstyr og vi produserer og leverer spesialløsninger gjennom vår egen automasjonsavdeling.

Vi kan for eksempel levere produksjonslinjer for automatisk produksjon av munnbind/ansiktsbeskyttelse som produserer 100 munnbind i minuttet (ca. 120 000 i døgnet).

Kontakt oss dersom du har ønsker om konkrete maskiner, eller om du har idéer du trenger å diskutere tekniske løsninger på.

Telefon: +47 70 24 52 00
E-post: firmapost@amatec.no